/ nyomtatás

Tisztelt csóri lakosok, csóri ingatlantulajdonosok!

 
Csór Község Önkormányzata 2017. december 31-ig elkészítteti a helyi Településképi Arculati Kézikönyvet, ami ahogy a nevéből látszik is Csór épített környezetének szabályozásához fog iránymutatásokat adni. Az ország minden településéhez kidolgozandó településképi arculati kézikönyvek és településképi rendeletek elkészítését a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet írja le.
 
Most arra szeretnénk kérni Önöket, hogy írják le nekünk Csór arculata miben szorulna változásra. Sok példát fel tudnék hozni, de csak párat írok le, amivel szeretném érzékeltetni azt, hogy mit kérünk Önöktől.
 
A Települési Arculati Kézikönyv tartalmazza többek között azt is, hogy...
 
- milyen utcaképet szeretne a lakosság látni
- milyen buszmegállók legyen a községben
- lehessen, vagy ne lehessen közterületeken reklámfelületeket elhelyezni
- milyen típusú épületek kerülhessenek helyi védelem alá
- az új építkezéseknél milyen építőanyagot használhassanak
- a magáningatlanok körül milyen kerítéseket lehessen építeni
- a közösségi zöld felületek állapotának alakítása
- a magánterületek gondozottságának szabályozása
- a település fejlesztése milyen irányba haladjon (esetleg iparosodjon, vagy maradjon meg nyugodt békés környezetnek)
 
Természetesen ezen példákon túl is nagy örömmel várjuk a véleményüket! Felhívásunk mellé mellékeljük az adatlapot is, amin a véleményeket írásban várjuk a hivatalcsor@gmail.com e-mail címre, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba, illetve postai úton az önkormányzatunk címére (8041 Csór, Fő tér 10.).
 
 
Köszönjük segítő közreműködésüket!
 
Tisztelettel,
Csete Krisztián
polgármester
Csór

ADATLAP