/ nyomtatás

Téli rezsicsökkentés

 
TÁCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE
 
CSÓRI KIRENDELTSÉG
8041 CSÓR, FŐ TÉR 10.
TEL.: 06-22/599-510
EMAIL: hivatalcsor@gmail.com
 
 
L A K O S S Á G I    H I R D E T M É N Y
– T É L I    R E Z S I C S Ö K K E N T É S -
 
 
A Táci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének feladatkörében eljárva felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat értelmében a Kormány egyetért azzal, hogy
 
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot (pl.: fa, szén stb.) felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
 
A fenti Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be 2018. október 15. napjáig.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később NEM módosítható.

Az igénylő személynek az adott háztartás kell, hogy legyen a bejelentett lakhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye. Amennyiben az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak be igénybejelentést, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést az önkormányzat nem fogadja be
.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben  12.000.-Ft összegű juttatás) már részesült vagy kizárólag elektromos fűtéssel rendelkezik.

Az igénybejelentő által közölt adatok valóságát a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzi. Ha valószínűsíthető a vizsgálat eredményeként, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítását vonhatja maga után.

Az önkormányzat a benyújtott igényekről tájékoztatja a Belügyminisztériumot, majd a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről született kormánydöntés alapján kerülhet sor a fűtőanyagok lakosság részére történő kiosztására.

Az igénybejelentő nyilatkozat formanyomtatványa személyesen átvehető a Táci Közös Önkormányzati Hivatal Csóri Kirendeltségén (8041 Csór, Fő tér 10.), vagy letölthető a www.csor.hu honlapról.
 
Csór, 2018. augusztus 24.
 
dr. Kmetz Norbert jegyző nevében és megbízásából:
Bedőcs Andrea kirendeltségvezető s.k