/ nyomtatás

Hulladékszállítás

Tisztelt Polgárok!

A mellékelt NHKV Zrt. tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően az Ön által irányított településen az Agenda Kontrol Kft. látja el a települési szilárd hulladékszállítási díjhátralék személyes beszedésével kapcsolatos feladatokat.

Csete Krisztián

 

MELLÉKLET