/ nyomtatás

Tisztelt Honfitársak!

A Rákóczi Szövetség 1989-ben történt megalakítása óta sokrétű tevékenységgel igyekszik támogatni a szomszédos országokban élő magyar közösségeket megmaradásukért folytatott küzdelmükben. Minthogy e közösségek jövője elsősorban attól függ, vállalják-e a felnövekvő nemzedékek szüleik magyar identitását, így programjainkkal, kezdeményezéseinkkel elsősorban az ifjúságot kívánjuk megszólítani.

 

Munkánkban meghatározó szerepet játszik a magyar iskolába történő beiratkozás támogatása hiszen a magyar identitás továbbadásának legfontosabb kérdése az, hogy a szülők vállalják-e gyermekeik magyar iskolába történő beíratását.

 

Ezek a problémák indították a Rákóczi Szövetséget arra 2004-ben, hogy a Felvidéken „Beiratkozási Programot” hirdessen. Ennek keretében a magyar iskolába beíratott gyermekek egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek, amelynek átadása iskolai ünnepségeken történik. A programot 2016-ban kiterjesztettük Kárpátaljára, Horvátországra valamint Erdély és Vajdaság meghatározott szórványtelepüléseire is.

 

A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja 2017-ben is segített abban, hogy közüggyé váljon a magyar iskolaválasztás a Felvidéken, a kárpátaljai Felső-Tisza vidéken, a partiumi Bihar megyében, Máramaros megyében, Fehér megyében, Temes megyében, a tordai és dési régióban, valamint a délvidéki szórványban, Horvátországot is beleértve. Ezt szolgálták az óvodásokat és szüleiket megszólító iskolaválasztási kampányok, az ösztöndíj átadási ünnepségek és a programról a média által közölt tájékoztató beszámolók. A program kifejezésre juttatta a magyarországi civiltársadalom és a települési önkormányzatok szolidaritását a külhoni magyarság iránt.

 

Az elmúlt évben tovább bővítettük programunkat, hisz anyák napja alkalmával indította el a Rákóczi Szövetség a határon túli magyar újszülötteket megszólító programját, mely a Gólyahír nevet kapta. A program lényege, hogy minden olyan újszülött gyermek, aki magyarul beszélő családban születik, megkapja a Szövetség Első Könyvem című kötetét, mely a magyar közösségek újszülöttjeit és családjukat szólítja meg. A kiadvány a családra, az újszülöttre és a magyar kultúrára vonatkozóan tartalmaz fejezeteket, illetve a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei magyar közössége nevében köszönti a gyermeket családjával együtt.

 

Az elmúlt év decemberében – tekintettel a kárpátaljai magyarságot érintő oktatáspolitikai helyzetre – „soron kívül” bővült Beiratkozási Programunk, ugyanis elnökségünk rendkívüli döntése értelmében, a Rákóczi Szövetség minden olyan gyermeket, aki 2017 szeptembere óta kárpátaljai magyar általános iskolai elsőosztályt látogat, 10 ezer forint értékű ösztöndíjban részesített.

 

Az ösztöndíjakat 82 kárpátaljai településen személyesen adták át a Szövetség képviselői az érintett családoknak, megköszönve a szülőknek, hogy gyermeküknek magyar nyelvű iskolát választottak.

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan elemzést végeztünk a magyar iskolába beíratott gyermekek számának alakulását illetően. A helyzetértékeléshez két adatnak van megkülönböztetett fontossága. Az egyik a magyar iskolába beíratott diákok számának változása, a másik annak az arányszámnak az alakulása, amely kifejezi a magyar iskolába beíratott gyermekek számát az adott régióban beíratott összes diák számához viszonyítva.

 

Örömmel tudjuk elmondani, hogy 2015 óta a Felvidéken tapasztalható pozitív tendenciát sikerült megőrizni az elmúlt évben is, sőt a többi régióról is elmondható, hogy javult, illetve stabilizálódott a helyzet.

 

Az ősz folyamán összesen 6792 iskolakezdő családja vette át a támogatást 316 helyszínen. A Beiratkozási Programhoz kapcsolódva december folyamán 13 ezer felvidéki, tavasszal pedig további 2 ezer partiumi, dési, tordai, Máramaros, Fehér és Temes megyei, délvidéki és kárpátaljai magyarul beszélő óvodásnak juttatja el Szövetségünk ajándékcsomagját, a szüleiknek szóló levéllel, amelyben a magyar iskolaválasztás helyességére és fontosságára hívtuk fel figyelmüket.

 

Örömmel közöljük, hogy 2017-ben 384 magyarországi település önkormányzata támogatta programunkat.

 

Abban a reményben fordulunk Önökhöz, hogy tevékenységünket, különösen a magyar iskolaválasztást szolgáló programunkat támogatásra méltónak találják.

 

Azt gondoljuk, hogy a magyar iskolaválasztás ügyében széleskörű összefogással sikereket tudunk elérni. Úgy érezzük, hogy cselekvő összefogással, a nemzetstratégiai prioritásokra összpontosítva jelentős mértékben segíthetjük a határon túli magyar közösségeket jövőjük megalapozásában.

 

Amennyiben ez évi Beiratkozási Programunkat támogatni tudják, szívesen vesszük közlésüket arra vonatkozóan is, hogy a támogatását mely régió vagy település részére kívánják felajánlani. Örömmel vesszük személyes részvételüket is az ősz folyamán megrendezendő valamelyik ösztöndíj átadási ünnepségen.

 

Elérhetőségeink:

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

   

Cím:

1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. em. 1.

Postacím:

1255 Budapest, Pf. 23.

Telefonszám:

0036/1-201-3067

E-mail:

Web:

info@rakocziszovetseg.hu

www.rakocziszovetseg.org

Bankszámla:

11705008-20488172 (OTP Bank)

Beiratkozási program

 

 

Támogatásában bízva tisztelettel köszönti:

 

 

Budapest, 2018. június 4.

 

Dr. Halzl József,
a Rákóczi Szövetség elnöke
sk.