/ nyomtatás

Pályázati felhívás Civil szervezetek részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

 
Csór Község Önkormányzata pályázatot hirdet
feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.


A pályázat célja: a csóri székhellyel rendelkező civil szervezeteknek a település lakosságát érintő programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.
 
1.)
Pályázók köre:

- csóri székhellyel és működési területtel nyilvántartott szervezetek
- akiknek nincs köztartozása
 
2.)
A pályázati támogatás felhasználási lehetőségei:

A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök a következők:

a) nemzeti összetartozás erősítése, rendezvények, kirándulások szervezése, hazai, vagy határon túli magyar civil szervezetekkel együttműködve; programok szervezése, kiadványok készítése;
b) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, gyermekek üdültetése, táboroztatása, nevelési, oktatási tevékenység – elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése; ifjúsági és sporttevékenység, szabadidős sportolási feltételek javítása, bővítése,
c) közrend- és vagyonvédelem erősítése, az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;
d) közösségi élet szervezése, kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok   ápolása, természeti és épített környezet védelme, megóvása;
e) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
f) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása, civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása.
 
A pályázati programok 2022. június 1. – 2023. február 15. közötti időszakra vonatkozhatnak.
Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akik a bíróság által pályázatának benyújtása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett egyesület, szövetség, alapítvány, amely az önkormányzat területén székhellyel rendelkezik, az önkormányzat területén folytat rendszeres tevékenységet, és helyi szervezete az önkormányzat területén működik, feltéve, hogy az alapító okiratának megfelelő tevékenységet folytat. Az Önkormányzat területén kívüli székhellyel rendelkező civil szervezetek csak kivételes esetben támogathatók, önkormányzati, vagy humanitárius érdekből.
 
3.)
Pályázati feltételek, határidők:

A pályázati űrlap kitöltésével érvényes a támogatási igény benyújtása.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. május 21.
Elbírálás: 2022. május 31-ig
Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerződés alapján kerül sor.

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2023. február 28-ig kötelező.
 
A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető az önkormányzati hivatalban, illetve letölthető a település honlapjáról.

4.)
Pályázatok elbírálása:

A képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

5.)
Szerződéskötés:

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat útján támogatásban részesülő szervezetekkel a szerződést kösse meg.
Határidő: 2022. június 1.

6.)
A finanszírozás rendje:

A szerződés aláírását követő 15 napon belül.

7.)
Elszámolás:

A nyertes pályázónak a szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia:
- eredeti számla másolata, melyen szerepel ,,az eredetivel mindenben megegyező szöveg", a határozat száma, a nyertes szervezet képviseletére jogosult aláírása és pecsétje.
Nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy az eredeti számlák bármikor ellenőrizhetőek.


PÁLYÁZATI ADATLAP