/ nyomtatás

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve a partnerségi véleményezésre vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk módosítani kívánja a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet a Vt-2 építési övezetet érintően:
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 42/A. §-ában foglaltak szerinti állami főépítészi eljárás keretén belül történik.
 
A tervdokumentáció 2021. szeptember 1. napjától megtekinthető a www.csor.hu honlapon.
 
A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendeletben meghatározott Partnerek élhetnek.
 
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a fenti időszakban, kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.
 
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel - az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően - a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le valamint a lakossági fórum is elektronikus úton történik. 
 
A Partnerségi véleménynyilvánítás és az online lakossági fórum ideje
2021. szeptember 1-től – 2021. szeptember 30-ig tart.
 
Az elektronikus lakossági fórum ideje alatt  kérdéseket lehet feltenni a honlapon található tervdokumentációval kapcsolatban a 22/599-510 telefonszámon és a hivatalcsor@gmail.com e-mail címen. Észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.
 
Csór, 2021. augusztus 31.
 
Csete Krisztián
polgármester