/ nyomtatás

Helyi adók

Tájékoztató - Iparűzési adó / Gépjárműadó / Kommunális adó
 
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
A kiküldésre került anyagok nehéz olvashatósága miatt az alábbi tájékoztatást  tesszük. Az előfordult  technikai gondból adódott gondok  megszűnése felől intézkedünk, emiatt szíves elnézésüket kérjük.
 
Iparűzési adó:
2010. január 1-től az iparűzési adóval kapcsolatos hatáskörök átkerülnek az APEH-hez.
Az átmeneti időszakra (2010. év) vonatkozóan az alábbi információt tudjuk nyújtani.
 
Önkormányzati hatóság felé teendők:
 • 2009. évről bevallás benyújtása
 • 2010. március 15-ig fizetendő I. félévi adó befizetés (2009.évben kiadott fizetési meghagyás alapján)
 • 2010. május 31-ig fizetendő adókülönbözet rendezése
 • 2010. január 1-e előtti tartozások rendezése
 • 2009. december 31-ig megszűnő vállalkozások rendezése. 
 
 
APEH felé rendezendő feladatok:
 
 • 2010. szeptember 15- i  befizetések(II. félévi adóelőleg)
 • 2010. december 20-ig adóelőleg-kiegészítésről bevallás és befizetés teljesítése
 • 2010. január 1-től megszűnő vállalkozások rendezése
            
Adómérték 2010. január 1-től 1,4%. A bevallásokban a 2010. évi adóelőleget e mértékkel kell megállapítani.
                                
Tájékoztatásul közöljük, hogy aki/k/ érvényes vállalkozói igazolvánnyal, cégbejegyzéssel,  őstermelői igazolvánnyal rendelkeznek bevallási kötelezettségük fennáll akkor is, ha  bevételük nem származik belőle.
Aki nem jelentkezett be okvetlen jelezze könyvelőjének, hogy Csór községben iparűzési adóra a Képviselő-testület rendeletet alkotott. Bevallás elmulasztása  mulasztási bírság megállapítását vonja maga után, amely  összege vállalkozó esetében elérheti a 500.000.- Ft-ot is.
 
 
Magánszemélyek kommunális adója: 
Adómérték: 6.000.-ft/év
Fizetési határidő:  I. részlet 3000.- ft  március 15.-ig.
 
 
Gépjárműadó:
 
A gépjárműadó mértékében változás történt 2010. január 1-től.
 
2010. év I. félévre a befizetés határidő: 2010.  03.31-ig  kamatmentes. 
 
Az adó mértékek:       
                                  
Az adó mértéke a Gjt. 7§.(1) bek. szerint
 
1./ személyszállító gépjármű esetében-kivéve autóbusz-:
 • gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, 
 • a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300.- Ft/Kilowatt,
 • gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
 • gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
 • gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
A forgalmi engedélybe bejegyzett gyártási év és kw teljesítmény  figyelembe vételével.
 
2./    Az adó alapja  az Art. 6. §. (2) bek. alapján:
 • autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya.)
 • tehergépjármű adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-val..
 
 Az adó mértéke GJT. 7.§ (2) bek. az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
 • a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén   1200 Ft,(a „ légrugós jelleget” az adóalanynak kell igazolni megfelelő okmány benyújtásával.)
 • ide nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.
 
Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű  járművekre  vonatkozó kedvezményes adómértéke ( 1200.- ft)   csak akkor állapítható meg, ha adózó igazolja a jármű légrugós jellegét.
 
Elfogadható igazolások:
 
 • NKH által kiadott hatósági bizonyítvány,
 • Igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvélemény
 • Útkímélő tengely  bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély .