/ nyomtatás

Helyi adók

Tájékoztató - Iparûzési adó / Gépjármûadó / Kommunális adó
 
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
A kiküldésre került anyagok nehéz olvashatósága miatt az alábbi tájékoztatást  tesszük. Az elõfordult  technikai gondból adódott gondok  megszûnése felõl intézkedünk, emiatt szíves elnézésüket kérjük.
 
Iparûzési adó:
2010. január 1-tõl az iparûzési adóval kapcsolatos hatáskörök átkerülnek az APEH-hez.
Az átmeneti idõszakra (2010. év) vonatkozóan az alábbi információt tudjuk nyújtani.
 
Önkormányzati hatóság felé teendõk:
 • 2009. évrõl bevallás benyújtása
 • 2010. március 15-ig fizetendõ I. félévi adó befizetés (2009.évben kiadott fizetési meghagyás alapján)
 • 2010. május 31-ig fizetendõ adókülönbözet rendezése
 • 2010. január 1-e elõtti tartozások rendezése
 • 2009. december 31-ig megszûnõ vállalkozások rendezése. 
 
 
APEH felé rendezendõ feladatok:
 
 • 2010. szeptember 15- i  befizetések(II. félévi adóelõleg)
 • 2010. december 20-ig adóelõleg-kiegészítésrõl bevallás és befizetés teljesítése
 • 2010. január 1-tõl megszûnõ vállalkozások rendezése
            
Adómérték 2010. január 1-tõl 1,4%. A bevallásokban a 2010. évi adóelõleget e mértékkel kell megállapítani.
                                
Tájékoztatásul közöljük, hogy aki/k/ érvényes vállalkozói igazolvánnyal, cégbejegyzéssel,  õstermelõi igazolvánnyal rendelkeznek bevallási kötelezettségük fennáll akkor is, ha  bevételük nem származik belõle.
Aki nem jelentkezett be okvetlen jelezze könyvelõjének, hogy Csór községben iparûzési adóra a Képviselõ-testület rendeletet alkotott. Bevallás elmulasztása  mulasztási bírság megállapítását vonja maga után, amely  összege vállalkozó esetében elérheti a 500.000.- Ft-ot is.
 
 
Magánszemélyek kommunális adója: 
Adómérték: 6.000.-ft/év
Fizetési határidõ:  I. részlet 3000.- ft  március 15.-ig.
 
 
Gépjármûadó:
 
A gépjármûadó mértékében változás történt 2010. január 1-tõl.
 
2010. év I. félévre a befizetés határidõ: 2010.  03.31-ig  kamatmentes. 
 
Az adó mértékek:       
                                  
Az adó mértéke a Gjt. 7§.(1) bek. szerint
 
1./ személyszállító gépjármû esetében-kivéve autóbusz-:
 • gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, 
 • a gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 300.- Ft/Kilowatt,
 • gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
 • gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
 • gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári években 140 Ft/kilowatt.
A forgalmi engedélybe bejegyzett gyártási év és kw teljesítmény  figyelembe vételével.
 
2./    Az adó alapja  az Art. 6. §. (2) bek. alapján:
 • autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya.)
 • tehergépjármû adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege növelve a terhelhetõsége (raksúlya) 50%-val..
 
 Az adó mértéke GJT. 7.§ (2) bek. az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
 • a légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû nyerges vontató, tehergépjármû, autóbusz esetén   1200 Ft,(a „ légrugós jelleget” az adóalanynak kell igazolni megfelelõ okmány benyújtásával.)
 • ide nem tartozó gépjármûvek és pótkocsik esetén 1380 Ft.
 
Légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû  jármûvekre  vonatkozó kedvezményes adómértéke ( 1200.- ft)   csak akkor állapítható meg, ha adózó igazolja a jármû légrugós jellegét.
 
Elfogadható igazolások:
 
 • NKH által kiadott hatósági bizonyítvány,
 • Igazságügyi gépjármû-közlekedési mûszaki szakértõ szakvélemény
 • Útkímélõ tengely  bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély .