/ nyomtatás

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

Csór Község elkészült új településfejlesztési koncepciója, településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata módosításának és felülvizsgálatának véleményezéséhez.
 
Ezennel értesítjük a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy elkészült településünk új településfejlesztési koncepciójának, valamint a településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata módosításának és felülvizsgálatának véleményezési tervdokumentációja.
 
A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető az önkormányzati honlapon, valamint a véleményezési időben a Polgármesteri hivatalban.
 
A tervekkel kapcsolatban Csór Község Önkormányzatának Partnerségi Rendelete szerint a Partnerek az ún. véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. 
 
A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2018. november 12 - 2018. december 7-ig.
 
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben az elkészült településfejlesztési koncepcióval, valamint a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításának és felülvizsgálatának tervdokumentációjával kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.
 
Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez: 2018. november 29-én, 18 órakor a művelődési házban.
 
Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 8 napig, azaz december 7-ig az elkészült településfejlesztési koncepcióval, valamint a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításának és felülvizsgálatának tervdokumentációjával kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.
 
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!
 
Csór, 2018. november 9.
 
Csete Krisztián
 
 
KONCEPCIÓ
 
 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK