/ nyomtatás

Csór földrajzi elhelyezkedése

Községünket, nem is olyan régen még a 8-as fõút vágta ketté. A sokak által várva várt elkerülõt 2006. november 10-én adták át díszes keretek közepette. Ezáltal sokkal csendesebbé vált az élet.
 
Amúgy meg Székesfehérvár és Várpalota között fekszünk, utóbbihoz kicsit közelebb. Egy kilométerre található Veszprém és Fejér megye határa. Északon a Bakony, délen hazánk egyik legnagyobb lápterülete, a Sárrét ölel bennünket körbe. Sajnos ez a minden szempontból mezsgyére kényszerítettség hozott magával számos hátrányos dolgot is. Szomszédos falvaink közül egyedül Iszkaszentgyörgyre vezet út. A csatornázás elkészítését hátráltatta az a tény is, hogy nem tudtunk összefogni egy településsel sem. Csór kiemelt vízbázis, a mérések alapján rendkívül jó minõségû vízzel. A vízmû mellett található hegybõl fakadó karsztforrás látja el vízzel Székesfehérvárt, s a helyi embereket. De tudunk egyéb forrásokról is, amik melegvizesek. Ezek vizsgálata, kiaknázása még várat magára.
 
A község talaja igen változatos, legnagyobb részt tõzeg és alluvális üledék borítja. De lösz, dolomit és édesvizû mészkõkavics is található a területén. A forrást adó hegy mészkõbõl áll, mind a laikusok, mind a szakemberek szerint jó az esélye annak, hogy barlangot õrizzen a gyomrában.
 
A csóri földek nem túl jó minõségûek, kövesek, aranykorona értékük többnyire elég alacsony. Fõleg búzát, napraforgót, árpát és kukoricát termelnek rajta. A legjobbak a falu alján találhatóak, ahol régen a grófok kertjei voltak. Azokban az idõkben, s még a falunkban dolgozó bolgár kertészek ténykedése alatt is messze földre híres volt a csóri káposzta.
 
 
Adottságai…
 
Mivel közelében vagyunk a hazai viszonylatban ipari fellegvárnak számító Székesfehérvárnak, ezért a munkahely találási lehetõségek kedvezõek. Falunkban a munkanélküliség nem számottevõ. Legtöbben a könnyûiparban dolgoznak.
 
Lakosságszámunk az utóbbi 15 évben 250 fõvel emelkedett. Folyamatosan érdeklõdnek építési telkek, vállalkozások letelepítése után. A rendezési tervünkben szereplõ, ipari célra hasznosítható területek mind a keleti határunkon vannak, remek kondíciókkal bírnak. A víz és a villany könnyen megoldható, az utak közvetlenül a területek mellett haladnak el. Székesfehérvár autóval 5 perc alatt elérhetõ.
 
Csór sportos falu, hiszen saját tekepályával, tornateremmel, futballpályával, BMX-krosszpályával bír. Az eddig szem elõtt levõ településünk már jóval csendesebb lett. Minden lehetõséget meg kell ragadni, hogy a látogatók ezután bejöjjenek a faluba, s miattunk jöjjenek, mert itt szórakozási, mûvelõdési, sportolási lehetõségeket találnak.
 
 
Tervek…
 
Szeretnénk a rendezési tervet módosítani, hogy még több építési telket alakíthassunk ki, ezáltal kielégítve a növekvõ igényeket. Elsõ nagy beruházásunknak a csatornázást neveztük ki, amihez forrásként szeretnénk felhasználni a 2007 márciusában induló Új Magyarország program forrásait. A csatornázás több szempontból is elengedhetetlen (2013 közepére megvalósult). Megkönnyíti a telkek értékesítését, a vállalkozások letelepedését, környezetünk védelmét. Egy XXI. századba kívánkozó település nem létezhet nélküle.
 
 
Tervezzük a falunk közepén található XVIII. századi magtár önkormányzati kézbe vételét, rekonstrukcióját, közcélra való használását.
 
Szeretnénk racionalizálni önkormányzatunk mûködését. Gazdaságosabbá kívánjuk tenni a középületek fûtését, az elöregedõ vízhálózatunkat.
 
A meglevõ sportlétesítményeket szeretnénk bõvíteni, egy sport komplexumot kialakítva ezzel. Ide kapcsolódik a környezõ turistaútvonalak propagálása, vendéglakások biztosítása. A nagy népszerûségnek örvendõ Fehérvár Rali szervezésében is részt kívánunk venni.
 
Mindig is álmunk volt külhoni országok falvaival kapcsolatokat kiépíteni. Ezt fõleg a gyermekek részre biztosítandó cserekapcsolatok miatt tartjuk fontosnak.
 
De minden egyéb más ötlet, önkezdeményezés útját szívesen egyengetjük, amennyiben annak a hátterében valódi érdekcsoport áll.