/ nyomtatás

Napköziotthonos óvoda

Csóri Csivitelő Óvoda
8041, Csór Fő tér 10.
Tel.: 06-22/599-510
Mobil: 06-70/430-75-92
E-mail címe: ovodacsor@gmail.com
 
Óvodapedagógusok
 • Wittmanné Csapó Anikó    óvodavezető  (22/599-510)
 • Rácz Tímea   óvodavezető-helyettes
 • Sági Judit
 • Zákányi Réka
 • Dunai Tünde
 
Dajkák
 • Sipos Sándorné
 • Müllner Adrienn
 • Szalai István Sándorné
 
Élelmezésvezető
 • Hári Istvánné
 
Szakács
 • Hegedűs Andrea
 
Konyhai kisegítők
 • Róth Esztella
 • Baba Gáborné
 • Kuhinkóné Kovács Judit
 
Az óvodának a gyermekek felnőttkori személyiségének meghatározásában fontos szerepe van. Nagyon sokat jelent, hogy olyan útravalót kapjanak, ami hozzásegíti őket későbbi életük sikereihez, személyiségük kialakulásához és nem utolsó sorban a boldogulásukhoz. Ezért az óvodánkban meleg, szeretetteljes, családias a légkör, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag. A gyermekek képesek lesznek elmélyülten munkálkodni, érdeklődni, feladataikat leleményesen, ötletgazdagon megoldani, nyitott, aktív, elfogadó, harmonikus egyéniségekké formálódni és érzelmeiket kifejező, együtt érző, toleráns emberekké válni.
A tárgyi feltételeket szeretnénk különböző pályázatok készítésével és alapítvány létrehozásával segíteni.
 
 
Helyi nevelési programunk
 
Helyi nevelési programunk a nevelőtestület által elkészített adaptált program, amely a szülői igények, az óvoda környezeti adottságainak figyelembevételével készült. A tevékenységközpontú programot szeretnénk kiegészíteni a kompetencia alapú programmal, fokozatosan.
Programunkban kiemelten kezeljük az óvoda nevelő és személyiségfejlesztő funkcióját, a gyermek és a környezet kapcsolatát.
 
Nevelésünk vezérfonalát aktív és folyamatos tevékenység fontossága, a személyiségformáló, szokásalakító szerepe jelenti, fontos a befogadó, elfogadó - inkluzív pedagógia a nevelés folyamatában.
Programunk könnyen kezelhető, érthető, a benne megfogalmazott alapelvek, célok, feladatok segítséget, irányt adnak a mindennapi munkánkhoz, a gyermekek fejlesztésére, személyiségük alakítására.
 
Programunk szellemében tevékenykedni sikerélményt jelent számunkra, mert:
 
 • kedveljük a rugalmas eljárásokat,
 • átérezzük a gyermekek lelkivilágát,
 • figyelembe vesszük munkánk során az érés, a fejlődés természetes összefüggéseit,
 • megalapozzuk a gyermekek természeti és társadalmi környezetben lévő világ értékeit,
 • olyan szokások, viselkedésformák, készségek, képességek birtokába juttatjuk el őket, amelyekkel a környezeti problémák iránti érzékenységet, a helyes értékrendszert, a későbbi évek környezettudatos életvitel kialakítását alapozzuk meg,
 • környezettudatos szemléletmóddal rendelkezünk,
 • követendő példát tudunk nyújtani magunk és a szülők számára,
 • fontos az SNI, HH és migráns gyermekek integrált nevelése.
 
Célkitűzéseink megvalósítását szakmailag felkészült nevelőtestület és pozitív hozzáállású munkatársak segítik.
 
Programunkhoz kapcsolódó hagyományos rendezvényeinken túl a karácsonyi, húsvéti készülődés, vásár, betlehemezés, szülők-óvodások délutánok és egyéb programjaink nemcsak a szülőknek, hanem a községben élők számára is jelentős eseményeknek számítanak. Részt kívánunk venni a Község életében és szoros kapcsolatot kialakítani az iskolával, civil szervezetekkel.
 
 
Minőségirányítási programunk
 
Minőségirányítási programunk 2004 szeptemberében került bevezetésre, megfelelően működik, melynek alapjául a partner igény és elégedettség mérése szolgál. A folyamatok működtetését szolgáló szabályzatok mellett elkészül a minősítési, értékelési és az Esélyegyenlőségi Szabályzat is, amely az IMIP mellékletet képzi.
 
 
Óvoda-család kapcsolata
 
Hagyományos alapokon működik nálunk az óvoda családdal való kapcsolata.
Segítőszándékú, aktív, érdeklődő, igényes szülői háttér segíti munkánkat, a gyermekek harmonikus fejlődését. A szülők támogatják pedagógiai törekvéseinket, segítenek bennünket a megvalósításban. Aktívan részt vesznek a programjainkban. Felajánlásaikkal, lehetőségeikkel segítik az óvoda eszközállományának bővítését is. Az évről-évre elkészített szülői felmérés eredményeit igyekszünk a még tartalmasabb együttműködés szolgálatába állítani.
 
 
Gyermekvédelmi feladataink
 
Helyi Nevelési Programunkban, Házirendünkben is hangsúlyt kap a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladataink konkrét megfogalmazása.
Az óvoda minden dolgozója szeretetteljes odafigyeléssel, egyénre szabott fejlesztéssel segíti a hátránnyal érkező gyermekeket.
Veszélyeztetett gyermekünk nincs és nem is volt az elmúlt időszakban. Hátrányos gyermekek száma is elenyésző.
Gyermekvédelmi felelősünk rendszeresen részt vesz óvodaközi, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat megbeszélésen. Az arra rászoruló gyermekek támogatását munkájával segíti. 
 
 
Nevelési időn kívüli tevékenységek
 • katolikus hitoktatás
 • angol nyelvoktatás kicsiknek és nagyoknak
 • úszásoktatás tavasztól
 • focisuli
 • rendszeres zenés-verses előadások
 • meseelőadások
 
Szülők Akadémiája – meghívott vendégek előadásai
 • iskola-igazgatónő
 • védőnő
 • orvos
 • pszichológus
 • logopédus
 • rendőr
 • a szülők által igényelt előadók