/ nyomtatás

Római katolikus egyház

Fontosabb információk
 
A község katolikus lelkipásztora 2006. augusztus 1-e óta Milcsinszky Alajos h. plébános. A faluban a katolikusok száma jelenleg körülbelül ezer fõ. 
 
A szentmisék vasárnaponként délelõtt 9:30-kor vannak.
 
A katolikus hittanórák rendje
 
szerda 5. óra 1-2. osztály
  péntek 5. óra 3-4. osztály
    14 óra 5-6-7-8-9. osztály
 
A csóri római katolikus templom
 
 
A csóri római katolikus templomot a középkorban a XII-XIII. században építették.  Az évszámot nem lehet pontosan tudni, mert nincs róla feljegyzés. 1333-ban már Szent Péter tiszteletére felszentelt templom volt. A templomot a török idõkben a reformátusok használták. Amikor a katolikusok 1747-ben visszakapták, Sarlós Boldogasszony tiszteletére restaurálták. Az 1747-ben megalakult plébániát 1752-ig a Ferencesek 1788-ig a Karmeliták azután pedig az egyházmegyés plébánosok vezették. 
 
1801-ben a templom hajóját meghosszabbították, továbbá új sekrestyét és fõtornyot építettek mellé. A középkorban a templom védõszentjei Szent Péter és Pál voltak. Ekkor két búcsúnapot tartottak: egyik a templom felszentelésének évfordulója, a másik pedig minden évben június 29-e, Szent Péter és Pál napja volt. 
 
1747-ben Fehérváry Ádám barokk stílusban építtette újjá a templomot. A fõoltár az állvánnyal klasszicista stílusban épült. Az oltár képe Szûz Mária látogatását ábrázolja Szent Erzsébetnél. Ez Sarlós Boldogasszony ünnepe, ezért a XVIII. századtól július 2-án tartották a templom búcsúját. A vörös márvány oltáron látható a Fehérváry - család címere. 
 
A mellékoltár képe Szûz Mária megkoronázását ábrázolja. Ezt Nagy Boldogasszony ünnepén, augusztus 15-én ünnepli a katolikus egyház. Ezt a képet azért készítették, mert járvány idején Szûz Máriához imádkoztak az emberek, hogy kerülje el õket a betegség. A népoltár fából készült Mészáros Tibor terve alapján. Az ige állvány (ambó), az egykori templomgondnok térdeplõjébõl lett átalakítva. A szószék jellegzetesen barokk díszítésû. Tetején látható a Mózes által kihirdetett tíz parancsolat és a Szentlélek. A szószék felett egy lemezbõl készült hangvetõt helyeztek el, amelynek segítségével jól lehetett hallani a prédikációt. A szószék alatt emléktáblákat állítottak az elhunyt Nedeczky grófoknak. 
 
Hátrafelé haladva két oldalon láthatjuk a keresztút 14 állomását. Hátul a fa gyóntatófülke tetején egy fából faragott, barokk stílusban készült Sasváry- piétát láthatunk. Vele ellentétes oldalon helyezkedik el a missziós kereszt, amelynél az emberek 10 évenként egyhetes lelkigyakorlatokat végeztek. A sarokban Páduai Szent Antal gipsz szobrát találhatjuk meg. A kórus alatti kis oldalkápolnában a Húsvétkor felnyitható szentsírt láthatjuk, benne a halott Jézus szobrával. Fölötte egy kis barlangban láthatjuk Mária jelenését Szent Bernadettnek. 
 
A templomkertben lévõ szoborcsoportok szintén barokk stílusban készültek el. Az egyik oldalon egy Sasváry- piéta, mellette Szûz Mária karján a kis Jézussal, a másik oldalon Szent Vendel szobra, és a kereszten haldokló Jézus szobra található.