/ nyomtatás

Jóbarátok Egyesület

Elérhetõségeink
Postacím:
8041 Csór Fõ tér 10.
E-mail: jobaratok.csor@gmail.com
https://www.facebook.com/jobaratok.csor
 
 
Egyesületi elnök
 • Nagy Józsefné
 
 
Nyugdíjas programszervezés telefon
 • 06-20/961-74-13 - Nagy Józsefné Erzsike
 • 06-20/460-65-94 - Szabó Imréné Irénke
 
A Jó Barátok Nyugdíjas Egyesület hivatalosan bejegyzett, alapszabállyal rendelkezõ formában mûködik.
 
A nyugdíjas egyesületet tagjai nagyrészt természetesen idõsebbek, de tagsági viszony nem korhoz kötött, így képviseltetik magukat szép szémmal a fiatalabb korosztályok is.
 
Fõbb céljaink
 
 • Népi hagyományaink, szokásaink örzése, továbbvitele, megismertetése a fiatalabb korosztályokkal.
 • Népdal kincsünk megörzése, bemutatása, átadása.
 • Helyi kultúrális tevékenységünk megismertetése tágabb környezetünkkel.
 • A nyugdíjas, nyugdíj közeli korosztály érdekképviselete az egyesület mûködési területén.
 • Az egyesületi tagok kultúrális és közösségi tevékenységének segítése, összefogása - nem kizárva a környezetünkben élõk programokhoz való csatlakozását.
 • A tagok önmegvalósításának elõsegítése.
 • Együttmûködés a helyi önkormányzattal, a megyei és az országban mûködõ más nyugdíjas egyesületekkel - civil szervezetekkel.
 • Aktív részvétel a mûködési területünkün lévõ közösségi kultúrális porgramokban.
 • Kultúrális, egészségmegörzõ... kirándulások szervezése a tagok részére, biztosítva az egyesületek mûködési területén élõ, de nem tag személyek programba való bekapcsolódását is.
 • Kultúrált kikapcsolódást biztosító rendezvények szervezése.
 • Alacsony nyugdíjjal rendelkezõk anyagi támogatásának elõmozdítása.
 • Nyugdíjasok és a környezetünkben élõk számára hasznos és szórakoztató szabadidõ programok szervezése.
 • Beteg idõsek támogatása, segítése.
 • Idõsek hivatalos ügyeinek intézéséhez segítségnyujtás.
 • Részvétel környezetünk rendben és tisztán tartásában.