/ nyomtatás

Védõnõi szolgálat

Védõnõ: Szántayné Mikáczó Krisztina
Tel: +36-30/633 9498
 
Néhány mondatban a védõnõi tevékenység lényege, színterei:
Községünkben un. vegyeskörzeti védõnõi tevékenység folyik, melynek a lényege, hogy a területi munka (0-6 évesek, várandósok gondozása) mellett iskolaegészségügyi feladatokat is ellát a védõnõ.
 
A területi munka színterei: tanácsadás és családlátogatás
 
Tanácsadások
 
Várandós tanácsadás
Ekkor történik a várandósok leleteinek dokumentálása, testsúly, haskörfogat, SF, vérnyomás mérése, vizeletvizsgálat, magzati szívmûködés ellenõrzése. Problémák megbeszélése.
 
Új várandós felvétele külön egyeztetett idõpontban történik, mivel elsõ alkalommal az adatok felvétele hosszú idõt vesz igénybe. Idõpont bármely két fenti telefonszámon kérhetõ.
 
Csecsemõk tanácsadása
Ekkor történik a csecsemõk, kisgyermekek testsúly, testmagasság, fejkörfogat, mellkörfogat mérése, védõnõi statusvizsgálatok.
 
Nõvédelmi tanácsadás
Családtervezéssel kapcsolatos megbeszélések, egyéb problémák megoldásában való segítségnyújtás.
 
Orvossal tartott tanácsadás
Ekkor történik a csecsemõk, kisgyermekek védõoltásainak lebonyolítása.
 
 
Családlátogatások
 
A családlátogatások során nyugodt körülmények között tudjuk megbeszélni a felmerülõ problémákat.
A csecsemõk, kisgyermekek testi, szellemi, érzelmi fejlõdésének  figyelemmel kísérése és e témákban való segítségnyújtás legjobban ebben a formában valósítható meg.
 
 
Az iskolaegészségügyi tevékenység színterei: a tanácsadó és az iskola
 
Ebbe a feladatkörbe az óvodások, iskolások egészségnevelése, szûrõvizsgálatok, kampányoltások szervezése, lebonyolítása tartozik.
 
Tanácsadások idõpontjai
 
Várandós tanácsadás szerda 7:30 - 9:30
Csecsemõk tanácsadása szerda 9:30 - 11:30
Orvossal tartott tanácsadás szerda 12:00 - 14:00