/ nyomtatás

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

BARNAKŐSZÉN IGÉNY FELMÉRÉSRŐL

 

Tisztelt Lakosság!

 

A Kormány a megváltozott gazdasági környezet, valamint a drasztikusan emelkedő energiaárak okozta energiakrízis következményeinek enyhítése érdekében – pénzügyi lehetőségeihez igazodva – továbbra is célul tűzte ki, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

 

A fentiekre tekintettel a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy aki barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, lehetősége van a 2022/2023. évi fűtési szezonra a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelenteni az Önkormányzaton keresztül, a Táci Közös Önkormányzati Hivatal Csóri Kirendeltségén (8041 Csór, Fő tér 10.) személyesen, továbbá a hivatalcsor@gmail.com email címen, vagy a Hivatal 22/599-510-es telefonszámán, a csatolt igénybejelentő lapon megjelölt adatok megadásával.

 

Az igénybejelentés határideje: 2022. szeptember 30. 12.00 óra

 

A lakossági igénybejelentés feltételei:

  • egy háztartással összefüggésben egy személy éhet igénybejelentéssel, akinek bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helyes az adott háztartás
  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasználandó tüzelőanyag mennyisége lehet.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy az igénybejelentés során megadott személyes adataik kezelésére és az adatvédelmi szabályok betartására az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít, mellyel kapcsolatosan a csatolt Adatkezelési tájékoztató ad bővebb információt. A Belügyminisztérium adatgyűjtésére válaszul csak összesített adatot szolgáltatunk az igénybejelentést tett háztartások számáról és az igényelt barnakőszén mennyiségéről.

 

Felhívom figyelmüket, hogy jelen igényfelmérés a Belügyminisztérium tájékoztatása értelmében kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást! Sem az egy háztartás által igényelhető szénmennyiségről, sem annak áráról, vagy az esetleges támogatás mértékéről nincs információnk, ezért a Hivatal munkatársai ilyen irányú kérdéseikre nem tudnak a fentieken kívül bővebb felvilágosítással szolgálni.

 

Csór, 2022. szeptember 20.

 

Dr. Kmetz Norbert jegyző s.k.

 

 

Adatkezelési tájékoztató barnakőszén igényfelméréshez

IGÉNYBEJELENTŐ és Hozzájárulási nyilatkozat barnakőszén igényfelméréshez