/ nyomtatás

Tájékoztatás

Tárgy: Előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat – a BALOLOG Logisztikai és Vagyonkezelő Kft. kérelmére a Csór 0100/22 hrsz.-ú ingatlanon tervezett raktárcsarnok épület kialakításának előzetes vizsgálata tárgyában indult eljárásban.

H A T Á R O Z A T