/ nyomtatás

Pályázati felhívás

Tisztelt Pályázók!Csór Község Önkormányzat Képviselõ-testülete és a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelõ meghirdeti
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2023/2024-es tanév második, illetve a 2024/2025-ös tanév elsõ félévére vonatkozóan („A” típusú pályázat), valamint felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat).

A pályázati kiírás teljes szövege a http://www.nktk.hu/ oldalról letölthetõ.

A pályázatot a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (EPER-Bursa pályázói belépési pont - https://emet.gov.hu/eper-bursa-belepesi-pontok/) egyszeri regisztrációt követõen kitöltve, véglegesítve, majd onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzati hivatalnál (Táci Közös Önkormányzati Hivatal Csóri Kirendeltség – 8041 Csór, Fõ tér 10.) kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz papíralapon történõ benyújtásának határideje: 2023. november 3.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete („A” típusú pályázatnál): 2024. március, idõtartama 10 hónap.

Kérjük a határidõ pontos betartását, valamint a pályázathoz szükséges mellékletek hiánytalan benyújtását!

Szükséges mellékletek: a pályázó, és a pályázó háztartásában élõk részérõl jövedelemigazolások.

Késve érkezett és hiányos pályázatokat nem áll módunkban elbírálni!

A pályázatokkal kapcsolatban további információ az Önkormányzati Hivatalban (8041 Csór, Fõ tér 10.) vagy a támogatáskezelõtõl kérhetõ:

Nemzeti Kulturális Támogatáskezelõ - Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf. 1418.
Telefon: (+36 1) 550-2700
E-mail: bursa@nktk.hu
Internet:  www.nktk.hu  (Bursa Hungarica)
 

Csór, 2023. október 3.


Csór Község Önkormányzata