/ nyomtatás

Bevezetõ

 
A csóri települési értéktár honlapját a Csóri Települési Értéktárbizottságon keresztül Csór Község Önkormányzata mûködteti. A honlap a település értékeit mutatja be. Összetétele összhangban van a településen elhelyezett, a települési értékeket bemutató tájékoztató táblákkal. A menürendszer az értékeket egy a faluban bejárható útvonalra fûzi fel. A felkínált útvonalat a mellékelt térkép is mutatja. A településen elhelyezett táblák is ezt a rendet követik. Az értékek számozása a faluban kihelyezett táblák sorszámaival azonos. A térképen megjelölt helyeken információs táblák tájékoztatnak a helyi értékekrõl. Természetesen – egyénileg – ettõl eltérõ útvonalakon is be lehet járni a bemutatott értékeket.
A tartalom összeállítását Csór Község Önkormányzata, valamint a Földmûvelésügyi Minisztérium támogatta a nemzeti értékek és hungarikumok gyûjtésének, népszerûsítésének, megismertetésének, megõrzésének és gondozásának támogatására kiírt, HUNG-2016 kódjelû pályázat keretében.
Az archív felvételek Kisari Sándorné hagyatékából, illetve az Értéktárbizottság által felkutatott és számára az értékek bemutatása céljából átengedett helyi fényképgyûjteményekbõl származnak. A közgyûjteményekben õrzött dokumentumok, térképek forrásait megjelöltük.
 
A megjelenõ tartalmak szakmai összetételéért az Értéktárbizottság felel. Az értékek leírását és a képanyagot összeállította: Hári Gyula. A munkában közremûködött: Banizs Károly, Csehi Sándor, Csete Krisztián, Hári Levente, Hári Tünde, Hollósi Györgyné, Horváthné Langenbacher Mária, Kecskeméti Attila, Müllnerné Paitli Éva, Szabó Csaba, Szántay Balázs.
 
CSUKA (CSÓRI CSUKA CSÁRDA) NEDECZKY-KASTÉLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM volt Somssich-kastély TEKE volt uradalmi magtár és a paraszti magtárak Málnagyár Szõlészet, borászat. A Baglyas szõlõhegy 9 TEKE 10vojl 11Máln 12Szõl 13TEKE 14vojl 15Máln 16Szõl 13TEKE 14vojl