/ nyomtatás

A Málnagyár

7.    A Málnagyár
 
A XIX–XX. század fordulóján a Szögyény-Marich–Somssich uradalom mezõgazdasági szeszgyárat létesített a szérûskert mellett, a réten termesztett cukorrépa feldolgozására alapozva. Az üzem 1945-ig mûködött 4-5 munkással. Melléje épült a gyárvezetõi lakás, amelynek egyik szárnya irodául is szolgált. Az üzemet az uradalom felszámolása után 1957-ben indították újra más profillal, szörpüzemként. Ettõl kezdve az üzem szövetkezeti formában mûködött; az Isztimérhez tartozó Tótréten termesztett málnát dolgozta fel itt a Málnatermelõ és Feldolgozó Szövetkezet. Fõ terméke a málnaszörp volt. Az 1960-as évek közepén átépítették: a régi szeszgyár kéményét lebontották, tetejét átalakították. Az 1970-es években a málna szerepét a jaffaszörp vette át. 1971-tõl a Málnagyár tulajdonosa a Fejér Megyei Zöldért, illetve jogelõdje lett. Az 1960-as évek közepétõl már kiskereskedelmi kiszerelésben is állítottak elõ szörpöket; amelyeket késõbb már ízesített kivitelben is gyártottak. Az üzem fénykorában 70-80 dolgozót is foglalkoztatott kétmûszakos munkarendben. Szörpjei a határokon túlra is eljutottak, például az 1980-as moszkvai olimpiára is szállítottak a sûrítménybõl. Az üzemet 1991-ben privatizálták, 1997-ben szûnt meg. Addig viszont sok helybelinek biztosított megélhetést.
 
 

A Málnagyár épülete az 1980-as évek elején
 

Katonai térkép részlete a XX. század elejérõl
a szõlõhegyekkel és a falu belterületén a szeszgyárral
(MNL Fejér Megyei Levéltára)
 

A szörp töltése az 1960-as években
 

Málnagyári brigád az 1960-as évekbõl
 

Szörpcímkék az 1970-es években palackozott italokról