/ nyomtatás

A Nedeczky-kastély

2. A Nedeczky-kastély
 
A falu két kastélya közül a kisebbik a Nedeczky-kastély. Emlegették ezért Kiskastély néven is. 1760-ban épült a településen birtokos Nedeczky család nyári rezidenciájaként. A katolikus templommal szemben álló kúriához egykor angolpark tartozott, s hozzá kapcsolódott a család birtokközpontja, majorsága is. A parknak ma már nyoma is alig van. A II. világháború után a kastély és a gazdaság több tulajdonos kezébe került. Közülük a legnagyobb a földmûvesszövetkezet és a termelõszövetkezet volt. A kúriában lakásokat is kialakítottak. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy az épület képe és állaga nem elõnyére változott. A kúria jelenlegi tulajdonosa az egykori funkcióhoz illõ megújítására törekszik. A kastélyhoz több gazdasági szerepû melléképület is csatlakozik: istálló, egykori kocsiszín, kovácsmûhely. A bognármûhelyt már lebontották. A fõépület földszintes, téglalap alakú. A falsíkból kiugró egykori kocsibeállót már zárttá alakították. Utcai homlokzatát 12 ablak tagolja; az épület két szélét kiugró, attikával záródó rizalitok keretezik.
A Nedeczky család tagjai a megye közigazgatásában játszottak szerepet, utóbb többen választották a katonatiszti hivatást. A XX. századra a família régi fénye megkopott, anyagi nehézségekkel küzdöttek. A családtagoknak a család medvés címerével jelzett síremlékei a katolikus templomban, a családi kripta pedig a tabáni temetõben található.
 
A kastély utcai látképe (Horváth Lajos felvétele)
 

A falu központja a Nedeczky-majorral egy 1870-es évekbõl származó térképen
(MNL Fejér Megyei Levéltára)
 

A Nedeczky-kastély az 1882-es kataszteri térképen (Csór Község Önkormányzata)
 

A Nedeczky család címere
 

A kastély udvari homlokzata egy 1922-es felvételen
 

Útépítõk a kastély elõtt az 1930-as évek végén
 

A kastély és a katolikus templom egy képeslapon az 1950-es évekbõl
 

A kastély utcai homlokzatának vázlata
 

A kastély és Nedeczky Katalin síremléke a katolikus templomkertben (Horváth Lajos felvétele)
 

A Nedeczky család tagjainak sírkövei a római katolikus templomban a család medvés címerével
(Horváth Lajos felvételei)
 

A Nedeczky család sírboltja a tabáni temetõben (Horváth Lajos felvétele)