/ nyomtatás

A volt Somssich-kastély

4. A volt Somssich-kastély
 
A falu középpontjában áll a XVIII. század második felében épült, de később többször is átépített egykori Somssich-kastély. Barokk stílusban készült földszintes épületnek, középrizalitjában manzárdos kialakítással. A XX. század elején egyemeletessé bővítették, majd neoklasszicista jegyeket kölcsönözve neki építették át. Eredeti elemeiből csak a Fő tér felé eső kerítése és a hátsó bejárathoz vezető kertkapu, valamint mellette a Lujzi-házként is ismert egykori gloriett maradt meg. Utóbbi ma cukrászdaként üzemel. Régi parkjának csak töredékét láthatjuk. Nagyobb részében hozták létre a falu sportlétesítményeit. A kastélyt a falu legnagyobb birtokosa, a Fejérváry család építtette, majd a leányágakon került a Marich, később a Szögyény, legvégül a Somssich családok kezébe. A főhomlokzat előtt, a parkban állt az 1832-ben, az országban az elsők között, gróf Széchenyi István javaslatára idősebb Szögyény-Marich László által fúratott artézi kút. A meleg vízű forrás hőmérséklete állandóan 21 ℃ volt. A víz tavat képezett, amelyet a II. világháború végéig dísztóként használtak. A víz lefolyásának egy állomása szintén egy kisebb tó volt, amelyet a népnyelv kálistának nevezett. A kastélytó forrásához egy tálat tartó bronz női szobrot állítottak, amely a helyiek körében „zöld leány” néven volt ismert. Az alkotásnak az 1950-es években azonban nyoma veszett. A kastélyhoz csatlakozó egykori épületekből a glorietten kívül ma már csak az úgynevezett Kiskastély áll, amely ma a postának és a gyógyszertárnak ad helyet.
A kastély legjelentősebb birtokosa idősebb Szögyény-Marich László és azonos nevű fia voltak. Mindketten országos tisztségeket töltöttek be. Az idősebb Szögyény emlékiratai a XIX. századi belpolitikai élet jelentős forrása. Fia nemzetközileg elismert diplomata volt, berlini nagykövet, Rudolf trónörökös bizalmasa. A kastély utolsó lakója a családból, az ő lánya Szögyény-Marich Kamilla volt. A család és a két államférfi védett síremlékei a régi római katolikus temetőben állnak. A kastélyban ma az önkormányzat és az óvoda működik.
 
A kastély mai kert felőli homlokzata (Horváth Lajos felvétele)
 

A kastély kerti homlokzata a XX. század eleji átépítés előtt (Erdélyi Mór felvétele)
 

Idősebb Szögyény-Marich László, Fejér vármegye főispánja
 

A kastély előtt állt díszkút a „zöld leánnyal”
 

A kastély átépítése előtti időszakból származó kovácsoltvas kerítés és kapu
az egykori gloriett közelében (Horváth Lajos felvétele)
 

A kastély egy terme a XIX. század végén az „ősök csarnokával” (Erdélyi Mór felvétele)
 

A kastély könyvtárterme a XIX. század végén (Erdélyi Mór felvétele)
 

A kastély főbejárata a XIX. század végi állapotában (Erdélyi Mór felvétele)
 

Részlet a XIX. század végi kertből (Erdélyi Mór felvétele)
 

Társaság az egyik üvegháznál, a kertben az 1930-as években
(Horváth Kapus Sándor felvétele)
 

A kastély alkalmazottai a konyha épülete előtt az 1940-es évek elején
(Horváth Kapus Sándor felvétele)