/ nyomtatás

A református anyakönyv

14B. A református anyakönyv
 
A gyülekezet életérõl és még sok minden másról tanúskodik a református egyház régi anyakönyve, amely Szentpéteri Balogh György lelkipásztorsága idejétõl, 1727-tõl kezdve maradt fenn.
Az egyházközség lelkészeinek sorából emeljük ki Édes Gergelyt, aki a felvilágosodás idejében a magyar költõi nyelv megújításán iparkodott, Kazinczyval és a kor gondolkodóival levelezett; 1801 és 1807, valamint 1811 és 1814 között volt a gyülekezet lelkésze. A gyülekezet tagjaként Csóron 1884-ben született Olé Sándor, aki 1895-ben került a pápai református kollégiumba. Ezután a teológiát is elvégezve a pápai gyülekezet segédlelkésze, 1928-tól lelkipásztora lett, majd a teológiai akadémia fõiskolai gondnokává választották. Lelkészsége alatt (1932 és 1941 között) épült fel Magyarország 4. legnagyobb kálvinista temploma, a pápai református újtemplom.
 
 

Lapok az anyakönyvbõl
 

Édes Gergelyt ábrázoló dombormû (Nagy János alkotása, Madar)
 

Olé Sándor lelkész a Petõfi utcán az 1960-as években