/ nyomtatás

Szõlészet, borászat. A Baglyas szõlõhegy

8A. Szõlészet, borászat. A Baglyas szõlõhegy
 
A település borászati kultúráját a középkorig visszavezethetjük. A falut északról karéjban körülvevõ szõlõhegyek évszázadok óta a bortermelést szolgálták: nyugatról kelet felé haladva: Baglyas, a falu fölött a Belátó, majd a Vendel és az északnyugatra esõ Gacsó és Iszka. Dokumentumok sora is tanúsítja a borászkodás jelentõségét: dézsmalajstromok, szõlõhegyi statútumok, szerzõdések. A mai szõlõtermesztés is jellemzõen hagyományos módszerekre épül. A rendszerváltás után az intenzív gazdálkodást igénylõ szõlõtermesztés hatékonysága visszaesett, de a táji adottságok a jövõre nézve is kijelölik, hogy ebben a gazdasági ágban is lehetõségeket lássunk. A szomszédos Inota területére is áthúzódó Baglyas szõlõhegyen új telepítésû szõlõket és gyümölcsösöket is találhatunk.
A falunak a szõlõkultúrához kapcsolódó jellegzetes ünnepe a ma már szeptember elején megtartott szüreti felvonulás és bál.
 


A Baglyas szõlõi egy 1780-as években készült térképen (MNL Országos Levéltára S 17 Nr 92.)
 

Tanúvallatási jegyzõkönyv a baglyasi szõlõdézsmáról az ott birtokos szõlõsgazdák névsorával
az 1700-as évek közepérõl (MNL Fejér Megyei Levéltára)
 

Baglyasi szõlõültetvény a szõlõhegyi kereszt közelében (Horváth Lajos felvétele)
 

Rompince (Hári Gyula felvétele)
 

Ültetvény bejárása a Túró-horogban az 1940-es évek elején
 

Présház a Túró-horogban az 1940-es évek elején