/ nyomtatás

Jogi segítség

Nép ügyvédje
 
 
A "nép ügyvédje" egy olyan könnyen elérhetõ jogi segítség, ami fõleg a hátrányos helyzetû, kis jövedelembõl élõ magyar állampolgároknak nyújt támogatást. Az igénylõk szakszerû jogi tanácsadást kaphatnak, s az állam viseli a szolgáltatás díját. 
  • Érvényes ez azon felek csoportjára, akiknél az egy fõre esõ havi nettó jövedelem nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (azaz 2007-ben a 27.130 Ft-ot). 
  • A jogi szolgáltatás megfizetésének a díját az állam legfeljebb 1 éves idõtartamra megelõlegezi azoknak a rászorulóknak az esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 68.069 Ft-ot. 
  • Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül rászorultnak tekintendõ az a fél, aki rendszeres szociális támogatásban részesül, közgyógyellátásban részesül, hajléktalan, menekült, vagy családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 
 
Ügyfélfogadás
Székesfehérvár, Ady E. u. 21/A.
  • hétfõ 9:00 - 13:00
  • szerda 13:00 - 18:00
 
Postai cím
F.M. Igazságügyi Hivatal Jogi Segélynyújtó Szolgálat 
8003 Székesfehérvár, Pf. 10. 
Tel.: 06-22/512-610 
Fax: 06-22/512-112