/ nyomtatás

Szõlõ

11. Szõlõ
 
A település borászati kultúráját a középkorig visszavezethetjük. A falut északról karéjban körülvevõ szõlõhegyek évszázadok óta a bortermelést szolgálták: keletrõl nyugat felé haladva: Iszka és a vele szomszédos Gacsó, majd a Tabán szomszédságában a Vendel, ahol csak a XX. század elsõ felében telepítettek szõlõket a korábbi legelõ helyén, végül keletre a Belátó és a Baglyas. Iszka az Iszkaszentgyörgy felé esõ egykori középkori falu nevét õrzi. Területe részben Csór, részben Iszkaszentgyörgy határába olvadt. Szõlõirõl már az 1400-as évektõl írnak a források. Dokumentumok sora tanúsítja a borászkodás jelentõségét: dézsmalajstromok, szõlõhegyi statútumok. A szõlõhegy gazdasági lehetõségeinél és jó fekvésénél fogva már a XIX. század közepétõl vonzotta a belterületen telekkel, házzal nem rendelkezõket. Az utóbbi évtizedekben újra megszaporodott az állandó lakosok száma. A mai szõlõtermesztés is jellemzõen hagyományos módszerekre épül. A táji adottságok a jövõre nézve is kijelölik, hogy ebben a gazdasági ágban is lehetõségeket lássunk.
A falunak a szõlõkultúrához kapcsolódó jellegzetes ünnepe a ma már szeptember elején megtartott szüreti felvonulás és bál.
Az iszkai kápolna védõszentjének ünnepét, a Szent Antal-napi búcsút (június 13. vagy az azt követõ vasárnap) mindig együtt ünnepelték a közelben lévõ szõlõk iszkai és csóri szõlõtulajdonosai. Ma is minden évben megtartják a szentmisét ezen az ünnepen. Régen a falu kocsmatulajdonosai, kereskedõi vonultak ki ide sátrakkal, étellel, borral a vendégek ellátására, ma a szentmise után a katolikus asszonyok hazulról hozott süteményeikkel és üdítõitalokkal vendégelik meg az ünnepre érkezõket.
 


A csóri szõlõhegyek rendtartásának elsõ lapja 1819-bõl
(MNL Fejér Megyei Levéltára)
 

Iszkai szõlõk a szõlõhegyi kápolnánál
 

Hordók egy iszkai pincében (Horváth Lajos felvételei)
 

Iszkai búcsúsátor 1936-ból jobbra Langenbacher János kocsmárossal
 

Szüreti felvonulás 1929-bõl (Horváth Kapus Sándor felvétele)
 

Szüreti bálozók csoportja az 1930-as évekbõl
 

Cigánynak öltözött szüreti bálozók az 1940-es évek elején (Borbás Gyula felvétele)
 

Szüreti felvonulók napjainkban (Zámbóné Horváth Viktória felvétele)