/ nyomtatás

A Csuka (Csóri Csuka csárda)

1. A Csuka (Csóri Csuka csárda)
 
Az egykori fõút mellett, a falu központjában áll a régi uradalmi dézsmakocsma és vendégfogadó átépítésével mai képét az 1960-as években elnyerõ Csóri Csuka csárda. Konyhája az átutazók körében népszerû volt az ezt követõ évtizedekben. Jellegzetes étele volt a csóri betyártarisznya dinsztelt káposztával. Ez a falura is jellemzõ káposztát is tartalmazott. A vendéglõ egyik elõdje, a Csóri csárdaként ismert épület a falu határán kívül, Fehérvár és Csór között a fõút mellett állt. A XX. század 1. harmadában fejezte be mûködését. Mára már csak alapfalai maradtak meg.
A mai Csuka név a Hunyadi Mátyáshoz kötõdõ népmondából merít. Mátyás király több ponton is kapcsolódik a jelentõs országos út mellett fekvõ faluhoz: a Fehérvárról idesietõ uralkodó 1475. december 10-én a falu határában (a hagyomány szerint a Várpalotához tartozó Inota felé esõ Sér-hegynél) találkozott az Itáliából érkezõ menyasszonyával, Beatrixszal, aki aztán 2. felesége lett. Emellett a vendégfogadóban fordult elõ az az eset – a monda egyik változata szerint –, hogy a fogadós az értékes máj nélkül tálalta fel a falu alatti Sárréten kifogott csukát az álruhában érkezõ királynak. A fogadós meg is kapta a büntetését, amit így õriz a hagyomány: „A csóri csukának nincsen mája — palotai pálca: nincsen száma”.
A faluban álló épület 1942-ben készült. Akkori tulajdonosa Szabó István volt, akirõl sokáig Szabó-kocsmának is hívták ezt a helyet. A Mátyás-mondához és a halászati hagyományhoz kapcsolódóan hozta létre a település a minden évben, augusztus végén megrendezett, a falunapból kialakult Csukafesztivált. A tradícióra emlékeztetnek a település címerében megjelenõ motívumok a hallal és a monda jelenetének ábrázolásával. A faluban ma is szólnak legendák a csárdába, de a faluba is be-betérõ hajdani bakonyi betyárokról. Sobri Jóska nevét is emlegetik.

A Csóri Csuka csárda nézete Székesfehérvár felõl

A Székesfehérvár és Csór között állt csárda egy 1882-es térképen (Csór Község Önkormányzata)

A régi Csóri csárda maradványa a fehérvári út mellett (Szántay Balázs felvétele)

A Csuka belsõ tere az 1970-es években

A Csóri Csuka bejárata 1978-ban egy képeslapon

A falu címere a csukára és a Mátyás-mondára utaló motívumokkal

Csukatál a Csukafesztiválról (Szántay Balázs felvétele)