/ nyomtatás

Régészeti lelõhelyek

12B. Régészeti lelõhelyek
 
Községünk területe minden korszakban megtelepedésre ösztönözte az embereket. Ezt a régészeti lelõhelyek gazdagsága is mutatja a település belterületén és külterületén egyaránt. A mai település legjelentõsebb régészeti emléke a falu Árpád-kori templomának alapfala, amely a katolikus templom apszisánál a falak és a föld alatt rejlik. 1993-ban Siklósi Gyula által megtalált nyomait téglaív jelzi. A feltárások azt is igazolták, hogy római kori, avar kori és középkori leletek egyaránt elõfordultak a templom alapjainál.
A településen kívül, Alsómerítõpusztán 1935-ben került elõ az a csontszigony, amely a legkorábbi emberi megtelepedésre utaló nyom községünk területén: a középsõ kõkorból származik. Marosi Arnold és Dormuth Árpád tárta fel a 8-as fõút kiépítéséhez kapcsolódóan az 1930-as években az Iszkai szõlõhegy alatt a bronzkorból a dunántúli mészbetétes kultúra emlékeit: településnyomokat, üreglakásokat, temetkezéseket. Ezek a Sánc-dûlõ oldalában egészen Gusztuspusztáig, Székesfehérvár irányában húzódtak, nyugat felé pedig Felsõmerítõpusztáig. Kuriózum a kultúra láda alakú urnája. A fontos belsõ római út mellett több település és villagazdaság is létezett a római korban. A kastély parkjában a XIX. században római viseletû, ember nagyságú sírszoborra bukkantak. Ez Székesfehérváron a Szent István Király Múzeum belsõ bejáratánál áll.
A 8-as út szélesítése kapcsán a késõ neolit kori településrõl való ismereteink bõvültek. Ekkor, 2003-ban egy sír feltárása közben találtak egy népvándorlás kori torzított nõi koponyát. Ilyet a Dunántúlnak errõl a részérõl nem ismerünk.
 
 
 

Az Alsómerítõpusztán talált középsõ kõkori csontszigony
(Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár) (Csete Krisztián felvétele)
 

A Sánc-dûlõben feltárt bronzkori faluból származó kerámiák (Csete Krisztián felvétele)
 

A bronzkori dunántúli mészbetétes kultúra láda alakú urnája
 

A kastély parkjában a XIX. században talált római viseletû, ember nagyságú sírszobor
(Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár) (Hári Levente felvétele)
 

Torzított nõi koponya egy népvándorlás kori sírból
(Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár) (Csete Krisztián felvétele)
 

A középkori templom apszisának 1993-ban feltárt alapfalai (Udvardy Klára felvétele)