/ nyomtatás

Előadás az uradalmi gazdálkodásról (2019. december 13.)

Előadás az uradalmi gazdálkodásról (2019. december 13.)
 


Két települési értékünkhöz, az egykori helyi uradalmak reprezentatív központjaihoz, a volt Somssich- és Nedeczki-kastélyokhoz kötődően e két uradalom gazdálkodásáról volt szó Dr. Demeter Zsófia történész előadásában 2019. december 13-án a nemrég megújult községi könyvtárban. A művelődési ház új szerepet kapott, jól felszerelt közösségi tere egyébként nemcsak alapfunkcióinak, hanem műhelybeszélgetéseknek, előadásoknak, vetélkedőknek, rövidesen pedig remélhetőleg filmvetítéseknek is helyet ad. Mostani előadónknak, a Szent István Király Múzeum volt igazgatójának kiemelt kutatási területe a Fejér megyei, mezőföldi uradalmak története, gazdálkodása. De kiderült, hogy otthonosan mozog a két csóri uradalom történetében, s szakavatottan használta fel alapkutatásaival összekötve az eddig megjelent helyismereti publikációkat. Ugyanakkor felhívta a figyelmet azokra az értékekre, területekre, amelyek további vizsgálata közelebb hozhatja ezeket a századokon át meghatározó szervezeteket a ma emberéhez. A két uradalom tevékenysége elsősorban a belterület két egykori uradalmi központjának, majorjának a képét határozta meg, a külterületen pedig lényegében azt a kultúrtájat hozta létre (megművelt területekkel, utakkal, fasorokkal, csatornákkal, építményekkel), amely életterünk kereteit máig befolyásolja.
A helyi uradalmak gazdálkodásának jelentőségét hangsúlyozandó az előadásból két jelenséget emelünk ki: az 1897-ben a Pipagyújtóban épített, de már lebontott 22 lakásos cselédház építése idején modernségével kiemelkedett korának hasonló épületei közül, ugyanis itt a családok kulturáltabb körülmények között, saját lakrészben éltek. 1899-ben ugyancsak a Szőgyény-Marich-uradalom az országban talán a legelsők között hozott létre a falu tejtermelőit értékesítési céllal összefogó tejszövetkezetet. Ennek működéséhez az uradalom tejcsarnok építésével is hozzájárult.
 

(A felvételeket Boros László és Horváth Lajos készítette)

A Szőgyény-Marich-Somssich-kastélyról több archív felvételt ismerünk; nemrégiben bukkant fel egy eddig nem ismert felvétel képeslapon a kastély egyik termének képével az 1930-as évekből. A gazdasági épületekről az uradalmi gazdálkodás idejéből viszont kevés felvétel került nyilvánosságra. Olvasóinkhoz azzal a felhívással fordulunk, hogy ha tudnak ilyenről, osszák meg velünk azokat az 1950 előtt készült felvételeket, amelyek akár a Somssich-, akár a Nedeczky-uradalom területén, épületeiről, majorságairól, gazdasági egységeiről készültek.
 

(Kecskeméti Attila gyűjteményéből)
 
Az előadás szerkesztett, mozgóképes változata a következő linken érhető el: