/ nyomtatás

Elõadás az uradalmi gazdálkodásról (2019. december 13.)

Elõadás az uradalmi gazdálkodásról (2019. december 13.)
 


Két települési értékünkhöz, az egykori helyi uradalmak reprezentatív központjaihoz, a volt Somssich- és Nedeczki-kastélyokhoz kötõdõen e két uradalom gazdálkodásáról volt szó Dr. Demeter Zsófia történész elõadásában 2019. december 13-án a nemrég megújult községi könyvtárban. A mûvelõdési ház új szerepet kapott, jól felszerelt közösségi tere egyébként nemcsak alapfunkcióinak, hanem mûhelybeszélgetéseknek, elõadásoknak, vetélkedõknek, rövidesen pedig remélhetõleg filmvetítéseknek is helyet ad. Mostani elõadónknak, a Szent István Király Múzeum volt igazgatójának kiemelt kutatási területe a Fejér megyei, mezõföldi uradalmak története, gazdálkodása. De kiderült, hogy otthonosan mozog a két csóri uradalom történetében, s szakavatottan használta fel alapkutatásaival összekötve az eddig megjelent helyismereti publikációkat. Ugyanakkor felhívta a figyelmet azokra az értékekre, területekre, amelyek további vizsgálata közelebb hozhatja ezeket a századokon át meghatározó szervezeteket a ma emberéhez. A két uradalom tevékenysége elsõsorban a belterület két egykori uradalmi központjának, majorjának a képét határozta meg, a külterületen pedig lényegében azt a kultúrtájat hozta létre (megmûvelt területekkel, utakkal, fasorokkal, csatornákkal, építményekkel), amely életterünk kereteit máig befolyásolja.
A helyi uradalmak gazdálkodásának jelentõségét hangsúlyozandó az elõadásból két jelenséget emelünk ki: az 1897-ben a Pipagyújtóban épített, de már lebontott 22 lakásos cselédház építése idején modernségével kiemelkedett korának hasonló épületei közül, ugyanis itt a családok kulturáltabb körülmények között, saját lakrészben éltek. 1899-ben ugyancsak a Szõgyény-Marich-uradalom az országban talán a legelsõk között hozott létre a falu tejtermelõit értékesítési céllal összefogó tejszövetkezetet. Ennek mûködéséhez az uradalom tejcsarnok építésével is hozzájárult.
 

(A felvételeket Boros László és Horváth Lajos készítette)

A Szõgyény-Marich-Somssich-kastélyról több archív felvételt ismerünk; nemrégiben bukkant fel egy eddig nem ismert felvétel képeslapon a kastély egyik termének képével az 1930-as évekbõl. A gazdasági épületekrõl az uradalmi gazdálkodás idejébõl viszont kevés felvétel került nyilvánosságra. Olvasóinkhoz azzal a felhívással fordulunk, hogy ha tudnak ilyenrõl, osszák meg velünk azokat az 1950 elõtt készült felvételeket, amelyek akár a Somssich-, akár a Nedeczky-uradalom területén, épületeirõl, majorságairól, gazdasági egységeirõl készültek.
 

(Kecskeméti Attila gyûjteményébõl)
 
Az elõadás szerkesztett, mozgóképes változata a következõ linken érhetõ el: